| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |
Fakta
Depressioner
Fobier
Psykosociala problem
Kognitiv inriktad samtalsterapi
Kriser
Psykoser
Råd om läkemedel
Samlevnadsproblem
Stressrelaterade problem
Tvångssyndrom
Ångestsjukdomar
Fakta
ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd, Aspergers Syndrom, utvecklingsstörning

ADHD: Tre grupper:
1-Hyperaktiv/impulsiv
2-Bristande uppmärksamhet
3-Blandat 
Läs mer

ALKOHOL- OCH NARKOTIKA SKADOR

• Hög överkonsumtion av alkohol föreligger vid konsumtion >210g/vecka för män och >140g/vecka hos kvinnor.
• I Sverige uppskattas cirka 400.000 män och 100.000 kvinnor vara alkoholberoende
• 5.000-7.000 dödsfall/år beräknas bero på alkohol.
• Alkoholrelaterade kostnader för samhället uppskattas till
100 miljarder kr/år.
• Alkoholkonsumtionen på jorden har ökat med drygt 20% för personer mellan 16-24 år, åren 1992-94. 
Läs mer

DEMENSSJUKDOMAR

Ordet demens kommer från latinets dementia med betydelsen " förlust av förstånd". I Kraepelins psykiatri lärobok från 1896 betonades sambandet med åldrandet. Men demensbegreppen har förändrats under de senaste 150 åren i samband med att man har upptäckt nya sjukdomar, specifika etiologier och dessutom möjligheter att behandla vissa orsaker till demens. Läs mer

ECT - Electro-Convulsive Therapy (El- Behandling)

ECT – Electro-Convulsive Therapy eller Elbehandling är en metod med det primära syftet att utlösa ett epileptiskt (kramp)anfall. Genom kramp¬tröskel¬stimulering utlöses ett fullständigt, generaliserat krampanfall av grand mal-typ i Centrala Nervsystemet (CNS). Läs mer

 
| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |