| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |
Fakta
Depressioner
Fobier
Psykosociala problem
Kognitiv inriktad samtalsterapi
Kriser
Psykoser
Råd om läkemedel
Samlevnadsproblem
Stressrelaterade problem
Tvångssyndrom
Ångestsjukdomar
Tvångssyndrom
Kort om Tvångssyndrom

Kort om tvångssyndrom

Tvångssyndrom är ett samlingsbegrepp som innefattar tvångstankar och tvångshandlingar. Det kan indelas i:

1. Huvudsakligen tvångstankar.
2. Huvudsakligen tvångshandlingar.
3. En blandform av tvångstankar och tvångshandlingar.
4. Andra former av tvångssyndrom.
5. Ospecificerade tvångssyndrom. Läs mer

 
| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |